Husets fysiske rammer og struktur

Vi er en funktionsopdelt børnehave, hvor hver enkelt rum har forskellige funktioner.

At arbejde funktionsopdelt, betyder at børnene kan færdes  i hele børnehaven og kan deltage i de forskellige aktiviteter der bliver tilbudt. 

Børnene er inddelt i 3  aldersopdelte grupper med hver deres 2 primære voksne:

Gruppen for de ældste hedder Stjernerne, den mellemste Delfinerne og de yngste Søløverne.

Hver enkelt gruppe er sammen på deres ugentlige faste turdag, og til samling fra kl.11.00-12.00. Til samling laves der aktiviteter der matcher gruppens alder og behov.

Indretningen af huset:

Vi har forsøgt at indrette huset og legepladsen med mange små rum og kroge, så børnene også har mulighed for at trække sig tilbage og lege i mindre grupper.

Egebo er børnenes børnehave og vi har derfor også valgt, at inddrage personalestue og indimellem kontor som funktionsrum.

Billeder af legepladsen:

 

 • Egebo Struktur 160
 • Legeplads 1
 • Legeplads 2
 • Legeplads 3
 • Legeplads 5
 • Legeplads 6
 • Legeplads 10
 • Legeplads 11
 • Legeplads 12
 • Legeplads 13
 • Legeplads 14
 • Legeplads 15
 • Legeplads 16
 • Legeplads 17
 • Legeplads 18
 • Legeplads 20
 • Legeplads 21
 • Legeplads 22
 • Legeplads 23
 • Legeplads 24
 • Legeplads 27
 • Legeplads 28
 • Legeplads 29
 • Legeplads 30
 • Legeplads 31
 • Legeplads 32
 • Legeplads 33
 • Legeplads 34
 • Legeplads 35
 • Legeplads 36

 Billeder indenfor:

 • Indendoers 1
 • Indendoers 2
 • Indendoers 3
 • Indendoers 4
 • Indendoers 5
 • Indendoers 6
 • Indendoers 7
 • Indendoers 8
 • Indendoers 9
 • Indendoers 10
 • Indendoers 11
 • Indendoers 12
 • Indendoers 13
 • Indendoers 14
Siden er sidst ændret: 13-07-2015 Til top