Forældrekonsultationer

Inden barnet starter i børnehaven, kommer barnet på besøg med sine forældre. Her gives informationer af forskellig karakter fra institutionens side. Forældrene forventes at fortælle lidt om deres barn. Det aftales med personalet hvordan indkøringen skal foregå.

Når barnet har gået i institutionen i 3-4 måneder inviteres forældrene til en samtale med barnets primære voksne. Her tages en snak om hvordan indkøringen er gået, hvordan trives barnet, er der særlige indsatsområder mm.

Inden barnet går ud af børnehaven for at starte på SFO, inviteres forældrene til endnu en samtale, som har fokus på skoleparathed. Samtalen forventes afholdt i uge 40 - 41. Ønske om skolevalg er omk. Uge 43.

Er der særlige informationer om barnet vi ønsker at videregive til skole og SFO, bliver de forelagt forældrene til forældrekonsultationen.

Ud over de planlagte forældrekonsultationer i barnets børnehavetid, kan personale  og forældre til enhver tid bede om et møde, hvor barnets trivsel og udvikling drøftes.

Siden er sidst ændret: 09-06-2015 Til top