Forventninger til samarbejdet

Barnet oplever i dagligdagen mindst 2 verdener - nemlig hjemmet og børnehaven. Det er vigtigt, at de to verdener samarbejder om at give barnet de optimale udviklingsbetingelser.

Vi tilstræber at opnå en "ligeværdighed" mellem personale og forældre gennem respekt for hinandens kunnen og viden.

Vi tilsigter som personale, indenfor de givne rammer, at gøre den daglige kontakt åben, tryg og varm. Gennem en åben dialog får vi det nødvendige kendskab til hinanden - og jo bedre vi kender hinanden, jo større bliver kendskabet til barnet - og vi får derved bedre mulighed for at tage hensyn til det enkelte barn.

Vi tilstræber, at forældrene i videst muligt omfang får kendskab til børnehavens dagligdag via opslag på tavlen og via dagbog samt gennem den daglige kontakt.

Vi informerer om de oplevelser, vi har haft med barnet, eller barnet har haft med de andre børn.

Forældre er altid velkomne til at blive i børnehaven for at få et indtryk af vores hverdag. Vi ser det også som en naturlig ting, at der fra begge sider kan opstå behov for at snakke sammen, under mere fastlagte former - og vi gør det gerne, hvis dette ønskes. Vi tager naturligvis også initiativ til en snak hvis behovet er der.

 

Udover den daglige kontakt - som vi vægter mest - er der:

 

1 -2 forældremøder årligt

Forældrearrangementer af forskellig art

Legepladsdag hvor vi maler og reparerer

 

Siden er sidst ændret: 12-03-2015 Til top