Velkommen til Egebo Børnehave

Vi ønsker hermed at byde Jer velkommen til Egebo Børnehave og håber Jeres barn og I får en dejlig tid i vores hus

Egebo børnehave åbnede 1. november 1976. Vi bor i et gult murstenshus i villakvarteret over for Solrød station.

Vi er normeret til 45 børn i alderen 3 - 6 år. I spidsbelastningsperioden 1. januar - 1. april 48 børn.

I Egebo Børnehave har vi aldersopdelte grupper.

Vi har funktionsopdeling hvor træværksted, kreativ værksted, bevægelse og musik er nogle af de funktioner som børnene kan vælge til og fra.

Herudover har vi en dejlig legeplads, hvor børnene rigtigt kan udfolde sig.

Ture ud af af huset prioriteres højt og er fastlagt hver uge, her er fokus både på nærmiljøet og længere ture, hvor kulturelle indtryk er i højsædet. Virksomhedsbesøg er vi kendt for. Her tager vi på ture ud til virksomheder, hvor børnene bliver introduceret til den"virkelige verden".

Vi forsøger at følge den udvikling der er i samfundet og udvikle vores pædagogiske praksis med tiltag, så der er overensstemmelse mellem vores praksis og de krav, normer og holdninger der kommer fra forskning, kommunalt og politisk side. Samtidig er vi også opmærksomme på at fastholde "ældre" værdier og metoder der har betydning for børnenes udvikling til at begå sig i samfundet.

Vi anerkender den IT udvikling der er i samfundet og inddrager Ipads og andre digitale redskaber i vores pædagogiske praksis og læringsmiljøer.

Egebo børnehave vil være kendt for:

  • At vi arbejder med anerkendende relationer
  • At børnene er aktive og har mulighed for at være medbestemmende
  • At børnene på deres niveau får krav og ansvar
  • At give børnene forskellige oplevelser i og uden for børnehaven
  • Det eksperimenterende fællesskab

Egebo Børnehave og Naturbørnehaven:

Egebo børnehave er en afdeling af en sammenlagt institution, der udover os selv består af Naturbørnehaven, som dagligt opholder sig i "Karlstrup Nyskov". Vi har én fælles overordnet leder samt en afdelingsleder i hver afdeling.

Vi vil  i perioder samarbejde på tværs af afdelingerne - specielt i ferieperioderne.                           

                                                                                               

 

Siden er sidst ændret: 11-06-2019 Til top